Pozwól do siebie dojechać

POMYŚL O SWOIM NUMERZE!!!!

Prawdą jest że właściwe oznakowanie budynku skraca czas dotarcia służb na miejsce zdarzenia! Wielu właścicieli, zarządców, administratorów o tym zapomina! Wiele numerów nie jest odmalowywanych, wiele z nich ukrytych jest za wyrosłymi krzewami, drzewami lub innymi roślinami ozdobnymi!!!! Na blokach mieszkalnych powinny być duże, widoczne i namalowane przynajmniej na wysokości pierwszego piętra!!! Podobnie na pozostałych obiektach!

Właścicielu oznakuj swój budynek i posesję.

pdsd

Reklamy

Pierwsza Pomoc dla MDP z terenu Gminy Wierzbica

23 marca 2019 roku w Naszej remizie miało miejsce spotkanie drużyn MDP z terenu Gminy Wierzbica. Głównym celem spotkania było przeprowadzenie szkolenia dla młodych druhów w ramach akcji „Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy”, integracja młodzieży oraz pokaz sprzętu strażackiego. Prelekcje i pokazy poprowadzili strażacy-ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Radomiu oraz druhowie OSP z Zalesic i Wierzbicy. Młodzież zapoznała się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, jak prawidłowo i skutecznie wezwać służby ratunkowe, sprawdzić stan osoby poszkodowanej, a także jak opatrzyć rany, krwotoki, złamania kończyn, postępować przy zadławieniu oraz prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.

Dziękujemy strażakom z JRG 3 w Radomiu oraz kierownictwu KM PSP w Radomiu za pomoc w przeprowadzeniu spotkania i szkolenia dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz dziękujemy wszystkim druhom za aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach.

 

Eliminacje powiatowe OTWP

16 marca 2019 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko miały miejsce eliminacje do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu powiatu radomskiego oraz miasta Radom.

Eliminacje powiatowe podzielone są na dwie części: pisemną oraz ustną. Naszą MDP reprezentowało troje druhów. Druhowie oprócz udziału w turnieju mogli obejrzeć nowoczesne samochody bojowe i sprzęt strażacki.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018

9 marca 2019 roku w strażnicy OSP w Zalesicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, omówiono bieżące sprawy oraz plany na 2019 r. Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i jej wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP w Zalesicach, Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP. Przyjęto również plan działalności i plan finansowy na rok 2019.

W zebraniu uczestniczyli druhny i druhowie OSP i MDP w Zalesicach oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Wierzbica Pan Zdzisław Dulias, Pani Sołtys Justyna Siwiorek, p.o. Z-ca Dowódcy JRG 3 w Radomiu mł. kpt. Damian Becher, V-ce Prezes OP ZOSP w Radomiu dh Grzegorz Zawisza, Sekretarz OP ZOSP w Radomiu dh Marian Kruszewski, Prezes ZOG ZOSP w Wierzbicy dh Jerzy Jęczyński.

Zebrani goście podziękowali druhom za całoroczną współpracę i gotowość bojową jednostki. Wyrazili uznanie dla Zarządu i wszystkich druhów OSP i MDP za dbałość o posiadane mienie i strażnicę oraz działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

1 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy (dawne gimnazjum) odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w dwóch grupach wiekowych, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, którą reprezentowali: kpt. Konrad Neska oraz mł. asp. Adrian Skrzek. Do eliminacji przystąpiło w sumie 14 uczniów ze szkół z terenu Gminy Wierzbica, w tym czworo z MDP Zalesice.

Do dalszego etapu na szczeblu powiatowym przeszli:

Grupa I: uczniowie klas I – VI
1. Hubert Zawisza
2. Mikołaj Minda
3. Jeremiasz Lis

Grupa II: uczniowie klas VII – VIII oraz III gimnazjum
1. Ewa Łukawska
2. Dionizy Maj
3. Krystian Myszka

Gratulacje dla wszystkich uczestników turnieju, a wyżej wymienionym uczniom życzymy powodzenia w Eliminacjach Powiatowych XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbędzie się już 16 marca w RDLP w Jedlni Letnisko.

Ogłoszenie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach informuje, że w dniu 09.03.2019 r. o godz. 1900 w remizie OSP odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

ogl-1

Pierwsza Pomoc dla uczniów PSP w Zalesicach

28 lutego odwiedziliśmy Publiczną Szkołę Podstawową w Zalesicach w celu przeprowadzenia spotkania w ramach akcji pn. „Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy”. Młodzież została zapoznana z zasadami udzielania pierwszej pomocy, wzywania służb ratunkowych, postępowania w przypadku omdlenia, zadławienia i utraty przytomności, a także prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED u osoby dorosłej i niemowlęcia.

Dziękujemy Panu dyrektorowi PSP w Zalesicach za możliwość przeprowadzenia szkolenia oraz uczniom za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w trakcie ćwiczeń z fantomami.